اخرین مطالب

اجرای پنجمین طرح ملی جنگلانه

پنجمین اجرای طرح ملی جنگلانه در خراسان جنوبی روز جمعه با کاشت بذر و نهال جنگلی و مرتعی در دشت مهدی آباد  بیرجند و با حضور جمعی از دوستداران طبیعت، تشکل های غیردولتی و جامعه محلی انجام شد.

سازه ی آبخیزداری آرک پیشانی بلند آبخیزداری خراسان جنوبی در شرق کشور

سال گذشته با اقدام ارزنده ای که قدم اول از خراسان جنوبی آغاز شد، گزارشی مبنی بر اجرای عملیات آبخیزداری در بالا دست قنوات تهیه شد و خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد. این موضوع فتح بابی بود برای تخصیص اعتبار ویژه به…

تور رسانه ای بازدید سازه آرک به روایت تصویر

تور رسانه ای بازدیدخبرنگاران از سازه آبخیزداری آرک شهرستان خوسف انجام شد . مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری بهمراه فرماندار شهرستان خوسف در این بازدید حضور داشتند و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. سازه آرک باحجم بند…

احیای مجدد کمیسیون ماده واحده پیگیری شد

از سال ۹۴ به بعد اعتراض ها به ملی شدن زمین ها از طریق مراجع قضایی پی گیری می شود، این در حالی است که تا قبل از این اعتراض ها بدون هزینه های سربار در کمیسیون ماده واحده در فاصله زمانی کم تری پاسخ گویی می شد. بر این اساس…