نوشته های این بخش

اخبار

اوضاع تاغزارهای ۴۰ ساله بحرانی شد

عمر و سرمایه ی 40 ساله ی منابع طبیعی استان این روزها در چنگ قاتلی به نام شپشک سفید است که بیش از  85 درصد مساحت تاغزارهای دست کاشت و طبیعی خراسان…

تحفه ی ۴۰ میلیاردتومانی مرتع

هر سال به صورت سنتی حدود 50 تن آنغوزه ی شیرین توسط روستائیان از عرصه های منابع طبیعی خراسان جنوبی برداشت می شود.که سودی معادل 40 میلیارد تومان را…

آبخیزداری در طبس به کمک سدها آمد

امسال ،با هدف کنترل سیلاب و کاهش ورود رسوب به داخل سد ها چندین سازه ی آبخیزداری در طبس اجرایی شد.رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طبس با…

آبخیزداری فرمول نجات خراسان جنوبی

سالانه 700 میلیون متر مکعب آب، و شاید هم بیشتر، از دشت های عطش زده ی خراسان جنوبی به ناکجا آباد روانه می شود، این درحالی است که نسخه ی شفابخش این