نوشته های این بخش

اخبار

آبخیزداری در طبس به کمک سدها آمد

امسال ،با هدف کنترل سیلاب و کاهش ورود رسوب به داخل سد ها چندین سازه ی آبخیزداری در طبس اجرایی شد.رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طبس با…

آبخیزداری فرمول نجات خراسان جنوبی

سالانه 700 میلیون متر مکعب آب، و شاید هم بیشتر، از دشت های عطش زده ی خراسان جنوبی به ناکجا آباد روانه می شود، این درحالی است که نسخه ی شفابخش این