خانه / اخبار (صفحه 30)

اخبار

۲۷ خرداد (۱۷june)روز جهانی مقابله با بیابانزایی

امنیت غذایی در گرو حفظ خاک سالم(شعار سال ۱۳۹۴) شهرستان طبس با مساحت ۵/۵ میلیون هکتار پهناور ترین شهرستان ایران می باشد. از این سطح میزان ۰۰۰/۴۰۰/۳ هکتار آن اراضی بیابانی می باشد که ۵۹% اراضی شهرستان و ۶۲% بیابانهای استان و ۱۰ % بیابانهای کشور را شامل میشود . …

ادامه مطلب

جلسه با نمایندگان مرتعداران شهرستان سربیشه

این جلسه با حضور نمایندگان مرتعداران شهرستان سربیشه و آقایان مهندس پژمرده رئیس اداره مرتع استان و مهندس باقری رئیس آموزش و ترویج اداره کل منابع طبیعی و مهندس کیانی مسئول مرتع اداره سربیشه

ادامه مطلب

پروژه ترسیب کربن سربیشه، موفق ترین الگوی توسعه روستایی

پروژه بین اللملی ترسیب کربن سربیشه یکی از موفق ترین الگوهای توسعه  روستایی است. رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور این مطلب را در دیدار با استاندار خراسان جنوبی مطرح کرد و گفت: در منطقه خشک و بیابانی مردم روستائی با نهالکاری، بذر پاشی، آبخیزداری و…بخشی ازمشکل …

ادامه مطلب

طرح ترسیب کربن یک مدل موفق در توسعه روستاهای مناطق محروم است

طرح ترسیب کربن در زمینه احیای مراتع یک مدل موفق در توسعه روستاها بویژه در مناطق محروم کشور است. ویسه، عصر شنبه در با اشاره به تاثیر چشمگیر پروژه ترسیب کربن در توسعه روستاهای شهرستان سربیشه خراسان جنوبی، افزود: اجرای این طرح باید در دیگر شهرستان های این استان تعمیم …

ادامه مطلب

مزایده بهره برداري و احياء محصول مرتعي آنغوزه ۲

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي در نظر دارد بهره برداري و احياء محصول فرعي مرتعي آنغوزه را در قالب طرحهای بهره برداريذيل از طريق مزايده مندرج در اين آگهي واگذار نمايد. لذا از متقاضيان دعوت ميشود در صورت تمايل نسبت به اخذ اسناد مزايده، ملاحظه مفاد طرح، …

ادامه مطلب

مزایده بهره برداري و احياء محصول مرتعي آنغوزه

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي در نظر دارد بهره برداري و احياء محصول فرعي مرتعي آنغوزه را در قالب طرحهای بهره برداري ذيل از طريق مزايده مندرج در اين آگهي واگذار نمايد. لذا از متقاضيان دعوت مي شود در صورت تمايل نسبت به اخذ اسناد مزايده، ملاحظه …

ادامه مطلب