نوشته های این بخش

اخبار

احیاء ۷ قنات در شهرستان قاین

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قاینات با بیان اینکه با اجرای پروژه های آبخیزداری در سال جاری 7 قنات احیاء می شود، عنوان کرد:…