نوشته های این بخش

اخبار

بیش از ۴ هزار همیار طبیعت در استان

همیار طبیعت طرحی برای مشارکت مردم در حفظ و صیانت از عرصه های طبیعی است که در خراسان جنوبی نیز 4 هزار و 722 همیار طبیعت داریم. رئیس اداره آموزش، ترویج…