نوشته های این بخش

اخبار ویژه

تحفه ی ۴۰ میلیاردتومانی مرتع

هر سال به صورت سنتی حدود 50 تن آنغوزه ی شیرین توسط روستائیان از عرصه های منابع طبیعی خراسان جنوبی برداشت می شود.که سودی معادل 40 میلیارد تومان را…

خوره باد به جان استان افتاد

شلاق های باد، هر آنچه از طاعون خشکسالی را در استان بر جای گذاشته با خود می برد، وقتی به روند افزایشی بادهای 120 روزه که حالا به 180 روز رسیده است…