نوشته های این بخش

خدمات

واگذاري اراضي ملي و دولتي

نحوه واگذاري اراضي ملي و دولتي: 1- به استناد دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي اجراي طرحهاي كشاورزي و غير كشاورزي(صنعتي) مي…

نحوه پاسخگویی به استعلامات معادن

شرح فرایند متقاضي با ارائه استعلام صادره از سازمان صنعت،معدن،تجارت به اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري، تقاضاي پاس خگويي به استعلا مها وي به منظور…

مميزي مرتع و صدور پروانه مرتعداري

مميزي مراتع وصدور پروانه چراي دام مميزي و تنسيق مراتع تعيين دامدار ذيحق مراتع مساحت و ظرفيت مرتع، تاريخ ورود و خروج دام به مرتع و مدت چراي دام و…

كميسيون بند ۴۹

هدف: تشخیص بهره بردار ذیحق از قلم افتاده مدت زمان انجام کار:5 ماه   روند فعاليت كميسيون بند 49 بشرح ذيل مي باشد:  1- تنظيم شكوائيه توسط متقاضي مبني…

فرایند توزیع نهال

فرایند توزیع نهال قبول درخواست نهال توسط ادارات منابع طبیعی شهرستان ها بررسی و دستور ارجاع به کارشناس مربوطه بازدید از عرصه مورد تقاضا و تنظیم گزارش…

فرایند استعدادیابی وتخصیص اراضی ملی

شرح فرآیند 1)معرفی متقاضی توسط مدیریت امور اراضی استان با مدارک لازم به اداره کل منابع طبیعی جهت تخصیص زمین  2)ارسال تصویر مدارک و نامه مدیریت امور…

درخواست جایگاه سوخت فسیلی

((  درخواست جايگاه  سوخت فسيلي ))  1- ارائه درخواست متقاضي جهت احداث جايگاه نفت يا گاز در روستاهاي جنگلي به مدیریت جهاد کشاورزی و یا منابع طبيعي…