خانه / قوانين

قوانين

دستورالعمل یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

به استناد ماده ۱۷۹ قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذی در ماده ۱۲۹ قانون برنامه چهارم توسعه) دستورالعمل قبلی یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور که در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۲ به صورت آزمایشی ابلاغ شده بود بر مبنای اصلاحات پیشنهادی سازمان مذکور و نظرات ناجا، وزارت کشور و معاونت …

ادامه مطلب

لايحه قانونی اصلاح لايحه قانونی واگذاری و احياء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ايران ( مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹)

لايحه قانونی اصلاح لايحه قانونی واگذاری و احياء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ايران ( مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹) ماده ۱- اراضی مورد نظر دراين قانون چهار قسم‌اند: الف- اراضی موات و مراتع ب- اراضی آباد شده توسط افراد يا شركت‌ها كه دادگاه صالح اسلامی به استرداد آن‌ها حكم داده است. ج- …

ادامه مطلب

قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگيری از قطع بی رويه درخت (مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲)

قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگيری از قطع بی رويه درخت (مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲) ماده ۱- به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگيری از قطع بی‌رويه درختان قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حريم شهرها بدون اجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقه كه …

ادامه مطلب

قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعی و ذخاير جنگلی كشور

ماده ۱- از تاريخ تصويب اين قانون گونه‌های درختانی از قبيل شمشاد، زربين، سرخدار، سرو خمره‌ای، سفيد پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زيتون طبيعی، بنه (پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی) و بادام وحشی (بادامك) در سراسر كشور جزء ذخاير جنگلی محسوب و قطع آن‌ها ممنوع می‌باشد. تبصره ۱- …

ادامه مطلب

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی (مصوب ۳۰/۵/۱۳۴۶)

  قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی (مصوب ۳۰/۵/۱۳۴۶) این قانون در هفت فصل تدوین شده است. فصل اول – ماده ۱- تعریف اصطلاحاتی که در قانون جنگل و مرتع بکار رفته بشرح زیر است: جنگل، مرتع، بیشه طبیعی، بوته جنگلی، بوته کویری، کنده، …

ادامه مطلب

قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی

قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ومراتع (مصوب۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی) ماده واحده ـ زارعين صاحب اراضی نسقی و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حريم روستاها (۸۶)، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی كه به …

ادامه مطلب

تصويب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های كشور (مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ هيأت وزيران)

هيأت‌وزيران در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ تصويب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور را به شرح زير تصويب نمودند: ماده اول-از تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانونی عرضه و اعيانی کليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌های طبيعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل …

ادامه مطلب

بعضي قوانين و آئين نامه‌هاي مرتبط درخصوص تغيير كاربري پارك‌هاي جنگلي

۱ – طبق بند (د) ماده (۲) آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ واگذاري پارك‌هاي جنگلي مطلقاً ممنوع مي‌باشد. ۲- به استناد ماده (۱۰) قانون زمين شهري و ماده (۲۰) آئين نامه اجراي قانون زمين شهري صرفا زمين‌هايي …

ادامه مطلب

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع (مصوب ۱۴/۳/۱۳

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع (مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴ وزارت جهادسازندگی- وزارت کشاورزی) هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۵ با توجه به نظر ریاست مجترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره ۱۱۹۶ ه- ب مورخ ۱۹/۱/۱۳۷۵) تصویب نمود:

ادامه مطلب