نوشته های این بخش

قوانين

قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی

قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ومراتع (مصوب22/6/1367 مجلس شورای اسلامی) ماده واحده ـ زارعين…

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع (مصوب ۱۴/۳/۱۳

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع (مصوب 14/3/1354 وزارت جهادسازندگی- وزارت کشاورزی) هیات وزیران…

آیین نامه اجرایی لایحه قانون اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی لایحه قانون اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران (مصوب 31/2/1359) این آیین نامه در قالب 6 مبحث و 33…