خانه / قوانين (صفحه 2)

قوانين

آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و

آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور (مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۳) مصوب وزارت جهادسازندگی ماده ا- تعاریف و اصطلاحاتی که در این آیین نامه بکار برده میشود، از لحاظ اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون …

ادامه مطلب

آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ( مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ هیات و

آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ( مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ هیات وزیران) هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ بنا به پیشنهاد ۷۷۶۷/۷۱/۱۰/و مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۱ وزارت جهاد سازندگی و به استناد ماده (۳) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر …

ادامه مطلب

آیین نامه اجرایی ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ( مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ هیات و

آیین نامه اجرایی ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ( مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ هیات وزیران) هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ بنا به پیشنهاد شماره ۷۷۶۷/۷۱/۱۰/و مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۱ وزارت جهاد سازندگی و به استناد ماده (۳) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و …

ادامه مطلب

آیین نامه اجرایی لایحه قانون اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی لایحه قانون اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹) این آیین نامه در قالب ۶ مبحث و ۳۳ ماده به تصویب رسیده است. مبحث اول – تعریف و مفاهیم اصطلاحاتی که در این آیین نامه بکار برده میشوند، عبارتند از: …

ادامه مطلب

آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها ( مصوب ۶/۶/۱۳۴۲ هیات وزیران)

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۶/۶/ ۱۳۴۲بنا به پيشنهاد شماره ۳۷۶۱ س ج مورخ ۲۶/۴/۱۳۴۲ وزارت كشاورزي در اجراي ماده دوازدهم قانون ملي شدن جنگل ها مصوب۲۷ /۱۰/۱۳۴۱ آيين نامه اجرايي زیر را تصويب نمودند. این آیین نامه شامل ۲۵ ماده است.  

ادامه مطلب

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴ و ال

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴ و الحاق چند تبصره به آن (مصوب ۲/۷/۱۳۷۴ هیات وزیران) هیات وزیران در جلسه مورخ ۲/۷/۱۳۷۴ بنبر پیشنهاد شماره ۱۴۳۴/ص/۱۰/و مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۴ وزارت جهادسازندگی و به استناد”قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت …

ادامه مطلب

سیاستهـای اجرایـی مرتبـط در اسنـاد

سياستهاي اجرايي در چهارچوب سياستهاي استراتژيك بخش منابع طبيعي در برنامه چهارم توسعه اسناد فرابخشی و اسناد بخشی تقويت عزم ملي براي حفظ، احياء، اصلاح و توسعه و افزايش بهره‌وري منابع طبيعي جامع نگري در مديريت منابع طبيعي حوزه هاي آبخيز به منظور دستيابي به توسعه پايدار ارتقاء فرهنگ عمومي …

ادامه مطلب

سياستهاي كلي

سياستهـاي كلـي منابـع طبيعـي ۱- ايجاد عزم ملي براي احياي منابع طبيعي تجديد شونده و توسعه پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره‌وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه. ۲- شناسايي و حفاظت منابع …

ادامه مطلب

سند چشم انداز منابع طبیعی و آبخیزداری استان در افق ۱۴۰۴

امروزه در كشور ما منابع طبيعي تجديد شونده به سبب اثرات مستقيم و غير مستقيم خود مهمترين عامل در امر توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور بوده و استفاده مطلوب از آن مي تواند ضامن ماندگاري و توسعه پايدار شده و عدم توجه به آن نيز مي تواند بالقوه متضمن مسائلي …

ادامه مطلب