تحویل پروژه مشارکتی احداث بند خاکی روستای نوزاد شهرستان درمیان

پروژه مشارکتی احداث بند خاکی روستای نوزاد شهرستان درمیان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین اعتبار گردیده است جهت اجرا به پیمانکار تحویل شد.

۹۷/۰۶/۰۶

 

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

Leave A Reply

Your email address will not be published.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.