ارائه دستاورد های پروژه های بین المللی در همایش ملی

اولین همایش ملی جغرافیا  محیط زیست امنیت وگردشگری میزبان پروژه های بین المللی ترسیب کربن و احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته بوده. در حاشیه این همایش پروژه های بین امللی ترسیب کربن و احیاء اراضی جنگلی و تخریب یافته(RFLDL) آخرین دستاوردها، تولیدات و مستندات خود را ارائه نمود.

لازم به ذکر است این همایش در راستای توسعه استان خراسان جنوبی و با هدف ارتقاء سطح علمی، پژوهشی و معرفی آن در سطح  ملی و منطقه ای، گردآوری و ارائه آخرین دستاورد های متخصصین حوزه محیط زیست و جغرافیا، امنیت و گردشگری، تبادل نظر علمی بین شرکت کنندگان در همایش و ارائه دستاوردهای آن به مسئولان ذیربط در زمینه علوم جغرافیایی و مطالعات محیطی به همت و تلاش مسئولین دانشگاه بزرگمهر، پژوهشگران و محققان، تعامل و همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط، بخش خصوصی ومردم بزرگوار شهرقاین برگزار شد.

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

Leave A Reply

Your email address will not be published.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.