توانمند سازی روستاییان، با اجرای طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز

اجرای صحیح طرح ، باعث توانمند سازی روستاییان می شود.

سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان جنوبي، كه صبح امروز در نخستین جلسه کارگروه استانی مدیریت جامع حوزه آبخیز سخن مي گفت، با بيان اين مطلب، افزود: هدف از اجرای طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز ، در نهایت توانمند سازی جوامع روستایی و به طبع آن به حداقل رسیدن آسیب های اجتماعی و فرهنگی روستا و حاشیه شهرها، به دلیل بهبود معیشت و اشتغال پایدار روستایی خواهد بود.

محمد فرهادي، با بیان اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی اعتبارات خوبی در زمینه توسعه روستایی هزینه شده است، تصریح کرد: علیرغم اینکه این اعتبارات در زمینه توسعه زیرساخت های روستایی نظیر آبرسانی، برق رسانی، توسعه راه های روستایی ، مدارس و خانه های بهداشت هزینه شده است، اما طی این سالها شاهد افزایش مهاجرت از روستاها به شهر بودیم.

رئیس کارگروه استانی مدیریت جمع حوزه آبخیز، با اشاره به افزایش مهاجرت روستاییان، علت آن را عدم دقت در روند برنامه ریزی روستایی دانست و خاطر نشان ساخت: موضوعات مهمی همچون توسعه اشتغال پایدار و بهبود معیشت در این طرح ها از ابتدا دیده نشده است. فرهادی با تاکید بر اینکه دستگاه های متعددی در حوزه روستایی اقدامات مناسب و بعضاً موازی انجام می دهند؛ افزود: هدف از تشکیل این کارگروه، جلوگیری از اقدامات پراکنده این دستگاه ها و هم افزایی فعالیت های آنها در بخش های مختلف است.

وی، با اشاره به اهمیت بهره گیری از روستاییان و عشایر در روند اجرایی پروژه های زیر مجموعه طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز، تصریح کرد: با مشارکت روستاییان در اجرای طرح و پروژه های تعریف شده ذی ربط، عملکرد دستگاه های اجرایی بهبود خواهد یافت که می توان به عنوان مثال از پروژه تعمیم ترسیب کربن در شهرستان های سربیشه و سرایان ، یاد کرد.

فرهادی، با تاکید بر اینکه توزیع اعتبار مورد نیاز طرح در اختیار فرمانداران و کمیته برنامه ریزی شهرستان ها خواهد بود، افزود: برای افزایش اعتبار مورد نیاز طرح، از اعتبارات شهرستان کمک گرفته شود و استان نیز در صورت نیاز بیشتر، از محل اعتبارات ماده ۱۰ و ۱۲ مدیریت بحران کمک خواهد کرد.

وی در پایان، اجرای دوم طرح بین المللی ترسیب کربن کشور را یک فرصت خوب برای توسعه استان دانست و یاد آور شد: اجرای صحیح طرح ترسیب کربن در بخش هایی نظیر گردشگری و کشاورزی و اشتغال پایدار تاثیرات مهمی را در پی خواهد داشت.

*در دولت تدبیر و امید نگاه خوبی به حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری و رفع محرومیت خصوصاً در بخش های مرزی انجام گرفته است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در ابتدای این جلسه، با تاکید بر این موضوع که در دولت تدبیر و امید نگاه خوبی در حوزه آبخیزداری و رفع محرومیت خصوصاً در بخش های مرزی انجام گرفته است، تصریح کرد: توسعه پایدار مناطق روستایی و عشایری در اولویت ساسیتها و برنامه های کشور قرار گرفته و نیل به این هدف مهم، نگاه و عنایت ویژه همه دستگاه های استانی را طلب می نماید.

بر پایه این گزارش، نخستین کارگروه استانی مدیریت جامع حوزه آبخیز( طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز) صبح امروز به ریاست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و دبیری مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان و با محوریت معرفی و ارائه گزارش مدیریت جامع حوزه های آبخیز استان و تشکیل کارگروه و شرح وظایف اعضا با حضور جمعی از مدیران دستگاه های استانی عضو کارگروه برگزار شد.

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

Leave A Reply

Your email address will not be published.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.