خانه / اخبار / فراخوان مناقصه اجرای پروژه های بیابانزدایی

فراخوان مناقصه اجرای پروژه های بیابانزدایی

فراخوان مناقصه عمومی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی در نظر دارد اجرای عملیات آماده سازی، نهالکاری و مراقبت و آبیاری در مناطق بیابانی را بشرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شرکت های پیمانکاری دارای رتبه ۵ رشته کشاورزی و منابع طبیعی واگذار نماید.
۱. مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از ۲۲/۸/۹۶ تا ساعت ۱۹ مورخه ۲۷/۸/۹۶ می باشد.
۲. تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار(مناقصه) طبق شرح اسناد مناقصه و بشرح مندرج در جدول تهیه و ارایه گردد.
۳. ارائه پیشنهادات از ۲۹/۸/۹۶ تا ساعت ۱۴ مورخه ۱۲/۹/۹۶ و زمان گشایش و قرائت پیشنهادات در سامانه ستاد، از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخه ۱۳/۹/۹۶ می باشد.
۴. برآورد ریالی مناقصات بر مبنای فهرست بهاء واحد پایه کشاورزی و منابع طبیعی سال ۱۳۹۶ می باشد.
۵. مدت اعتبار پیشنهادها ۲ ماه از تاریخ آخرین مهلت تحویل پیشنهادها است.
۶. پرداخت وجه قرارداد از محل اعتبارات اجرای طرح خاص بیابانزدایی و به صورت ۲۰ درصد نقد و مابقی اسناد خزانه اسلامی با بازپرداخت ۱ یا ۲ ساله می باشد.
۷. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس لکترونیکی (setadiran.ir) و نیز ارسال پاکات به ادرس مناقصه گذار انجام خواهد گردید و فقط شرکتهایی که قبلا در سامانه مذکور ثبت نام کرده اند قادر به شرکت در مناقصه خواهند بود.
۸. مناقصه گران لازم است نسخه ی اصلی تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد نیاز برای هر مناقصه را در پاکت جداگانه قرار داده و یک روز قبل از زمان گشایش پاکت پیشنهادات در سامانه ستاد، بصورت حضوری به دبیرخانه کمیسیون معاملات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی به آدرس: بیرجند- خیابان ارتش نرسیده به سه راه معلم، ارایه و رسید دریافت نمایند. در ضمن اطلاعات اولیه مناقصه در پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل به آدرس http://nrskh.ir و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http//iest.mporg.ir نیز درج می گردد.
۹. سایراطلاعات مورد نیاز در اسناد مناقصه موجود می باشد .
۱۰. پاکتهای ارزیابی کیفی نیز می بایست به صورت حضوری به مناقصه گزار به آدرس فوق تحویل گردد

 

ردیف

عنوان پروژهسطحشهرستانمنطقه محل اجرابراورد اولیه به ریالمبلغ تضمین به ریال
۱نهالکاری و ۶ مرحله آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی به همراه حفاظت و حمایت۲۵۰ هکتاربیرجندمرک۵۴۴۹۲۴۴۰۰۰۲۲.۸۴۷.۷۳۲
۲نهالکاری و ۶ مرحله آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی به همراه حفاظت و حمایت۳۸۰ هکتارقاینآفریز۸۲۸۲۸۵۰۸۸۰۳۱.۳۴۸.۵۵۳
۳نهالکاری و ۶ مرحله آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی به همراه حفاظت و حمایت۱۵۰ هکتارنهبندانچاهداشی و سهل اباد۳۲۶۹۵۴۶۴۰۰۱۶.۳۰۸.۶۳۹
۴نهالکاری و ۶ مرحله آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی به همراه حفاظت و حمایت۲۷۵ هکتاردرمیانطبس مسینا۵۹۹۴۱۶۸۴۰۰۲۴.۴۸۲.۵۰۵
۵نهالکاری و ۶ مرحله آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی به همراه حفاظت و حمایت۳۲۵ هکتارسربیشهدشت سربیشه۷۰۸۴۰۱۷۲۰۰۲۷.۷۵۲.۰۵۲
۶نهالکاری و ۶ مرحله آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی به همراه حفاظت و حمایت۲۷۵ هکتارسرایانسه قلعه۵۹۹۴۱۶۸۴۰۰۲۴.۴۸۲.۵۰۵
۷نهالکاری و ۶ مرحله آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی به همراه حفاظت و حمایت۲۸۵ هکتارفردوسکجه و چهنو۶۲۱۲۱۳۸۱۶۰۲۵.۱۳۶.۴۱۴
۸نهالکاری و ۶ مرحله آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی به همراه حفاظت و حمایت۵۵۰ هکتاربشرویهریگ بشرویه۱۱۹۸۸۳۳۶۸۰۰۴۲.۴۶۵.۰۱۰
۹نهالکاری و ۶ مرحله آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی به همراه حفاظت و حمایت۳۵۰ هکتارخوسفخور و گارجگان۷۶۲۸۹۴۱۶۰۰۲۹.۳۸۶.۸۲۵
۱۰نهالکاری و ۶ مرحله آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی به همراه حفاظت و حمایت۲۰۰ هکتارزیرکوهشاهرخت۴۳۵۹۳۹۵۲۰۰۱۹.۵۷۸.۱۸۶
۱۱نهالکاری و ۹مرحله آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی به همراه حفاظت و حمایت۵۰۰ هکتارطبسدستگردان۱۲۹۵۶۷۲۸۰۰۰۴۵.۳۷۰.۱۸۴

 

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

 

پیشنهاد مطالعه

کلنگ زنی پروژه آبخیزداری ابراهیم آباد از محل صندوق توسعه ملی

مراسم کلنگ زنی پروژه آبخیزداری ابراهیم آباد در حوضه شهری نه نهبندان با حضور فرماندار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *