پاسخگویی مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان به مشکلات مردم در نماز جععه

مدیرکل و معاونان منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان جنوبی، فردا پس از نماز جمعه این هفته شهر بیرجند به مسایل و مشکلات مردم در این حوزه  پاسخ خواهند گفت.

مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان جنوبی به مناسبت شروع هفته منابع طبیعی وآبخیزداری و روز ملی درخت کاری در خصوص اهداف، برنامه ها وعملکرد این اداره کل توضیحاتی بیان می کند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان جنوبی مهندس «نصرآبادی» پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته سخن خواهد گفت و به همراه معاونان خود پس از اقامه نماز، پاسخگوی مسایل ومشکلات مردم در این حوزه خواهد بود.

هفته منابع طبیعی و آبخیزداری از ۱۵ تا ۲۱ اسفند ادامه دارد و به این مناسبت اقداماتی مانند توزیع رایگان نهال، بهره برداری از پروژه های مختلف، جلسات پرسش و پاسخ در شهرستان ها با حضور مدیر کل ومعاونان و…انجام پاسخگویی مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان به مشکلات مردم  درنماز جععه

می شود.

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

Leave A Reply

Your email address will not be published.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.