استحصال ۳۰ میلیون متر مکعب رواناب و سیلاب

۳۰ میلیون متر مکعب رواناب و سیلاب در سازه های آبخیز و آبخوان داری خراسان جنوبی استحصال شد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با بیان این مطلب گفت: به دنبال بارندگی های اخیر، میزان استحصال آب در سازه های آبخیزداری استان به بیش از ۳۰ میلیون متر مکعب رسید.

مهندس «نصرآبادی» گفت: این میزان آب در حوضه های آبخیز و سازه های متوسط جمع آوری شده است. وی وسعت عرصه های استان را ۱۵ میلیون هکتار عنوان کرد که از این میزان هفت و نیم میلیون هکتار وسعت حوضه آبخیز است اما تا کنون در یک میلیون هکتار عملیات آبخیزداری انجام شده است. وی تاکید کرد: به طور متوسط سالانه در هر هکتار بین ۱۰۰ تا ۳۵۰ متر مکعب نزولات و رواناب ذخیره شده است.
وی افزایش آبدهی قنوات  و سطح سفره های آب زیرزمینی را از تاثیرات آبخیزداری برشمرد و افزود:  بیشتر سازه ها در بالادست قنات ها ساخته  می شود که نقش مهمی بر زندگی کشاورزان و دامدارن استان می گذارد.

نصرآبادی تعداد سازه های آبخیزداری را بیش از ۲۲۰۰ عنوان کرد و گفت با وجود کاهش بارندگیها، در سال آبی جاری ۹۸۰ سازه آبگیری شده است که این نشان دهنده جایگاه و نقش آبخیزداری و آبخوان داری در مهار سیلابها و روانابها است

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

Leave A Reply

Your email address will not be published.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.