۵۰درصد کاهش تخریب و تصرف اراضی منابع طبیعی

مدیر کل  منابع طبیعی و آبخیزداری خبرداد:

۵۰درصدکاهش تخریب و تصرف اراضی منابع طبیعی

تخریب و تصرف اراضی منابع طبیعی خراسان جنوبی در سال گذشته ۵۰ درصد نسبت به سال ۹۵ کاهش دارد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: خوشبختانه تعداد پرونده های تخریب و تصرف اراضی منابع طبیعی استان در سال گذشته و در مقایسه با سال ۹۵ حدود ۵۰ درصد کاهش دارد به گونه ای که از  ۳۳۹ فقره پرونده در سال ۹۵ به ۱۷۱ فقره در سال گذشته رسیده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان؛ مهندس «نصرآبادی» افزود: دراین مدت ۳۱۹ فقره پرونده خلع ید به مساحت حدود ۳۰۰ هکتار  به ۱۴۵ فقره کاهش یافته و ۱۴۲ هکتار به عرصه های منابع طبیعی استان بازگشته است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در سال های گذشته هیچ گونه آتش سوزی در سطح اراضی ملی در استان رخ نداده است.

وی از مردم خواست گزارشات مربوط به آتش سوزی، قطع درختان و تصرف اراضی را با شماره ۱۵۰۴ به منابع طبیعی استان اعلام نمایند.

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

Leave A Reply

Your email address will not be published.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.