خسارت ۲۱ میلیارد تومانی سالیانه گرد و غبار به استان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: میزان خسارت فرسایش بادی به منابع زیستی و اقتصادی در کانونهای بحرانی فرسایش بادی استان سالیانه ۲۰۲ میلیارد و ۵۲۵ میلیون ریال برآورد شده است. علیرضا نصرآبادی با اعلام این خبر عنوان کرد: از کل مساحت استان ۲۳ منطقه تحت تاثیر فرسایش بادی و ۲۸ کانون جزو کانونهای بحرانی فرسایش بادی می باشد که در تمام شهرستانهای استان پراکنده است.

وی تصریح کرد: از مهمترین شرایط ایجاد گرد و غبار در کنار هوای ناپایدار، وجود یا عدم وجود رطوبت است به طوری که اگر هوای ناپایدار رطوبت کافی داشته باشد بارش، طوفان رعد و برق و اگر فاقد رطوبت باشد طوفان گرد و غبار ایجاد می کند که در واقع تغییر در ویژگی عناصر دما، فشار، نم نسبی و … باعث ایجاد بارش و طوفان رعد و برق و یا سیستم های گرد و غباری می شود. به گفتۀ وی نوع و پوشش گیاهی نیز در شدت وقوع گرد و غبار نقش موثری ایفا می کند و بسته به سرعت باد و اندازه ذرات خاک مواد به سه شکل غلتان،  جهشی و معلق جابجا می شوند.

مدیریت اصولی اراضی کشاورزی راهی برای کاهش گرد و غبار

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی دلایل ایجاد گرد و غبار در استان را تداوم خشکسالی، کاهش پوشش گیاهی و وزش باد شدید ، ویژگی های خاک و زمین شناسی منطقه، وضعیت آب های جاری و میزان رطوبت خاک دانست.

نصرآبادی افزود: همچنین اراضی کشاورزی استان خراسان جنوبی نیز از مناطق آسیب پذیر و مولد طوفان های گرد و غبار هستند که مدیریت نادرست اراضی کشاورزی استان از جمله عدم توسعه سیستم های آبیاری پیشرفته، تغییر الگوی کشت و عدم احداث  ایجاد بادشکن حاشیه مزارع با رعایت اصول فنی بستری را برای تشدید گرد و غبار ایجاد کرده است. به گفتۀ وی بیابان زدایی و کاهش پدیده گرد و غبار در این استان از سال ۱۳۵۸ در قالب انجام پروژه های مختلف آغاز شد و در طی سنوات گذشته سطح قابل توجهی از عرصه های بیابانی استان در کانون های بحرانی فرسایش بادی و یا مناطق تحت تاثیر آن با اجرای نهالکاري، مديريت رواناب هاي سطحي، بذرکاري، احداث بادشکن زنده و غيرزنده و تهيه و اجرای طرح­هاي مديريت جنگلهاي دست کاشت احیا شده است. وی بیان کرد: در همین راستا با توجه به روند رو به توسعه بیابانی شدن مراتع استان، برای مقابله با پدیده گرد و غبار جامع نگری و رویکرد توسعه پایدار در اجرای پروژه های مختلف منابع طبیعی و مدیریت اصولی اراضی کشاورزی استان برای برنامه ریزی آتی مدنظر می باشد.

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

Leave A Reply

Your email address will not be published.