اجرای دو پروژه آبخیزداری با مبلغ ۱۳ میلیارد ریال در شهرستان طبس

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طبس عنوان کرد: دو پروژه آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تاکنون دو پروژه در شهرستان طبس با هزینه بیش از ۱۳ میلیارد ریال حال اجرا می باشد.
محمدیان تصریح کرد: یک پروژه در حوضه آبخیز کریت با مبلغ ۷۱۰۴ میلیون ریال می باشد که شامل اجرای ۷۰۰ متر مکعب دیوار ساحلی، سازه سنگ ملاتی با حجم عملیات ۷۷۲ متر مکعب و ۱۸۰ متر مکعب گابیون و ۲۶۴ متر مکعب مرمت در نظر گرفته است.
وی افزود: ۳۵۰ خانوار از مزایای این پروژه برخوردار می شوند و یک چشمه و یک قنات احیاء خواهند شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طبس بیان کرد: پروژه دیگر در منطقه دیهوک با هزینه ۶۲۰۷ میلیون ریال در حال اجرا می باشد.
محمدیان با اشاره اینکه با اجرای بند خاکی دیهوک یک قنات احیاء خواهد شد، اضافه کرد: بیش از ۴۰۰ خانوار از مزایای این پروژه بهره مند می شوند و در این پروژه ۲۸ هزار متر مکعب بند خاکی، ۶۴۶ متر مکعب سنگ ملات اجرایی می شود.

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

Leave A Reply

Your email address will not be published.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.