اجرای پنجمین طرح ملی جنگلانه

پنجمین اجرای طرح ملی  در خراسان جنوبی روز جمعه با کاشت بذر و نهال جنگلی و مرتعی در دشت مهدی آباد   و با حضور جمعی از دوستداران طبیعت، تشکل های غیردولتی و جامعه محلی انجام شد.

 

 

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

Leave A Reply

Your email address will not be published.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.