واگذاری زمین مسکن در ۶۰ روستا

زمین  مسکن روستازمین مورد نیاز برای مسکن در ۶۰ روستای  خراسان جنوبی واگذار شد. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال زمین مورد نیاز برای تامین مسکن در ۶۰ روستای استان به مساحت ۱۳۰ هکتار واگذار شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی، «مهندس شریفی» با اشاره به واگذاری ۱۱۸ هکتار زمین در ۴۶ روستا در سال گذشته تاکید کرد: منابع طبیعی وابخیزداری و امور اراضی جهاد کشاورزی،  تامین ز مین مسکونی در روستاها را بر عهده دارند.

وی در ادامه اخذ سند برای عر صه های منابع طبیعی را از دیگر وظایف این اداره کل برشمرد و گفت: خراسان جنوبی ۱۵ میلیون هکتار وسعت دارد که از این میزان ۱۴ میلیون هکتار، عرصه های منابع طبیعی است ودر راستای اجرای ماه ۲ ،صدور سند و تفکیک مستثنیات، تاکنون برای ۱۳ میلییون و ۸۰۰هکتار  سند اخذ شده است ۷۵۳هزار  هکتار دیگر سند ندارد و برای ۲۲۸ هزار هکتار هم طرح انجام نشده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان،همچنین به واگذاری زمین مورد نیاز برای معادن اشاره کرد و توضیح دادک ۲۳۱ استعلام به مساحت ۳۷۴ هزار  هکتار دریافت شده که از این میزانف با ۷۳ درخواست به مساحت ۳۵ هزار هکتار موافقت شده استو

به گفته وی ۲۸ درخواست با مخالفت این اداره کل مواجه شده است زیرا در مناطق ممنوعه ،پوشش های  جنگلی و…بوده است

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

Leave A Reply

Your email address will not be published.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.