توزیع ۳۰ هزار اصله نهال رایگان در نماز جمعه

ظهر امروز ۳۰ هزار اصله نهال رایگان درمصلی های نماز جمعه استان توزیع شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی ۳۰ هزار اصله نهال رایگان در مصلی های نماز جمعه استان بین عموم مردم توزیع شد که از این تعداد ۷ هزار اصله نهال در بیرجند تقسیم شده است.

براساس این گزارش نهال های توزیع شده از گونه های غیر مثمر مانند زبان گنجشک، اقاقیا، سرو، کاج و…. بوده است و در روزهای بین هفته نیز در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری توزیع می شود دستگاه های دولتی و غیر دولتی می توانند بامراجعه به این اداره ها نهال های مورد نیاز خود را تامین کنند .

 شایان ذکر است جمعه آینده نیز ۳۰ هزار اصله نهال رایگان و در مجموع ۶۰ هزار نهال بین نمازگزاران توزیع می شود.

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

Leave A Reply

Your email address will not be published.