سربیشه: بازدید دانشجویان از سازه های آبخیزداری

DSC01625تعداد ۳۵ نفر از دانشجویان رشته مهندسی آب دانشکده کشاورزی امیرآباد بیرجند در مورخه ۲۷ فروردین ۹۴ از چند سازه آبخیزداری در بخش مود شهرستان سربیشه بازدید بعمل آوردند.

این برنامه شامل بازدید از بند تغذیه ای دهشیب و گابیون بندی غیاث الدین بود. آقای مهندس خراشادیزاده مسئول آبخیزداری اداره منابع طبیعی سربیشه و خانم مهندس پوراسد کارشناس آموزش و ترویج اداره منابع طبیعی سربیشه در این بازدید دانشجویان را همراهی نموده و توضیحات لازم را ارائه نمودند.DSC01607DSC01641DSC01656

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

Leave A Reply

Your email address will not be published.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.